top of page

Kurs i arbeidsmiljø (40 timer)

I følge Arbeidstilsynet skal "Arbeidsgiver sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Minimumskravet er 40 timer"

Hvem skal ha denne opplæringen?

 • Verneombud, medlemmer av AMU, tillitsvalgte og ledere som ønsker utvidet opplæring. ​

Kursets mål?

 • Gi deg som verneombud nødvendig kunnskap om hvordan det skal arbeides med HMS i din virksomhet. 

 • Motivere deg og gi deg faglig tyngde i dette viktige arbeidet! 

 • Gi deg trygghet i din rolle.

 • Erfaringsoverføring i gruppearbeid. 

Krav til forkunnskap? 

 • Ingen

Varighet?

 • 4 dager + hjemmeoppgave. 

 • Vi kan tilby kurset i fysisk klasserom og i digitalt klasserom. 

​Vårt mål?

 • Vi jobber hardt for at kurset ikke skal være "tørt og kjedelig", derfor bruker vi flere videoer og illustrasjoner.

 • Deltakernes erfaring i kombinasjon med vår erfaring er en verdifull ressurs, noe som fører til et livlig og lærerikt kurs! ​

Kursinnhold?

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.

 • Grunnleggende innføring i arbeidsmiljølovens forskrifter.

 • Kunnskap om:

  • Arbeidsgivers plikter.

  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.

  • Verneombudets rolle og oppgaver.

  • Arbeidsmiljøutvalg

  • Bedriftshelsetjeneste

 • HMS og økonomi

 • Systematisk HMS arbeid (Internkontrollforskriften)

 • Risiko og risikovurdering

 • Kjemisk arbeidsmiljø

 • Fysisk arbeidsmiljø

 • Psykisk arbeidsmiljø 

Pris?

 • Pris etter avtale.

 • Dette inkluderer kursmateriell, lunsj og kursbevis som blir utstedt som dokumentasjon. 

bottom of page