top of page
Havbruk

Havbruksnæringen er i vekst. For å nå målet om å øke produksjonen med fem ganger, må dette gjøres på en bærekraftig og sikker måte. Det handler om omtanke for både menneskene rundt oss, miljøet og virksomheten. 

Vi bidrar med: ​

 • Gjennomføring av revisjon og kvalitetssikre det eksisterende HMS systemet opp mot gjeldende standard

 • Hjelp i forbindelse med risikokartlegging 

 • HMS opplæring tilrettelagt for arbeidstakere innen havbruk

 • Miljøfaglig rådgivning

 • Miljøsertifisering - forberedelse til GLOBAL G.A.P. sertifisering

Ta gjerne kontakt for pris og avtale.

Olje og gass
20220328_085507.jpg

Industrien er i endring. For å produsere varer og produkter på en bærekraftig og sikker måte, er det mye som må gjøres. Vi sitter på verdifull kunnskap og erfaring som vi mer enn gjerne deler for å hjelpe våre kunder til å oppnå enda bedre HMS resultater! 

Vi bidrar med: ​

 • HMS inspeksjon

 • Risikokartlegging

 • Generell HMS rådgivning

 • Videreutvikle og gjennomføre HMS opplæring

 • Smittevern og barrierestyring i forbindelse med dette 

 • Gjennomføring av interne revisjoner

 • Lede og veilede i forbedringsarbeid 

 • Miljøfaglig rådgivning

Ta gjerne kontakt for pris og avtale.

Fornybar energi
Wind Turbines on Water_edited.jpg

Det vil investeres mye i fornybare energiformer kommende år. Gjennomføringen av disse prosjektene må gjøres med en høy standard vedørende både helse, miljø og sikkerhet. 

Vi bidrar gjerne med: ​ 

 • Risikokartlegging

 • HMS inspeksjoner

 • Generell HMS rådgivning i prosjekt

 • Videreutvikle og gjennomføre HMS opplæring

 • Gjennomføring av interne revisjoner

 • Lede og veilede i forbedringsarbeid

 • Miljøfaglig rådgivning

Ta gjerne kontakt for pris og avtale.

bottom of page