top of page

Personvern

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Marin HMS AS.

Hva er formålet? 

Vi samler inn person- og virksomhets opplysninger som er gitt frivillig i forbindelse med kontakt med kunde. Formålet er å kunne yte god kundeservice!

Hva er det rettslige grunnlaget? 

Lov om behandling av personopplysninger: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_3#%C2%A719


Hvilke personopplysninger behandles? 

Virksomhetens navn, navn til kontakt person, telefon nummer og email.
 

Hvor hentes opplysningene fra? 

Opplysningene er gitt frivillig i forbindelse med kontaktfeltet på www.marinhms.no eller frivillig ved annen kontakt.

Utleveres opplysningene til tredjeparter? 

Opplysningene brukes internt i Marin HMS AS.
 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene slettes når kundeforholdet opphører og ved forespørsel.
 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? 

Norges lovverk gjelder: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_3#%C2%A719

Den registrerte har rett til innsyn i sine opplysninger.
 

Hvordan sikres opplysningene? 

Dette lagres i vårt styringssystem.
 

Andre spørsmål angående personvern i Marin HMS? 

Ta gjerne kontakt med oss på: post@marinhms.no eller jonatan@marinhms.no

bottom of page