top of page

Kurs i risikovurdering

Hvem skal ha denne opplæringen?

 • Arbeidstilsynet sier: "Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte."

 • Vi tilbyr bedrifts interne kurs. 

Målgruppe?

 • Alle ansatte trenger jevnlig påfyll og opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.
   

Kursets mål?

 • Gi deg som arbeidstaker nødvendig kunnskap og opplæring slik at du kan være i stand til å ta trygge valg - både privat og på arbeid. 

 • Motivere deg til å tenke sikkerhet i hverdagen! 

Vårt mål?

 • Vi jobber hardt for at kurset ikke skal være "tørt og kjedelig", derfor bruker vi flere videoer og illustrasjoner.

 • Deltakernes erfaring i kombinasjon med vår erfaring er en verdifull ressurs, noe som fører til et livlig og lærerikt kurs! 

Kursinnhold?

Vi setter sammen en opplæringspakke tilpasset din bedrift og næring. Eksempel på innhold:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold

 • Arbeidsmiljølovens forskrifter

 • Risiko og risikovurdering

 • Sikker jobb analyse 

 • HMS og økonomi

 • HMS system (Internkontroll)

 • De ulike rollene i HMS arbeidet

 • Forebyggende tiltak

 • Konsekvensreduserende tiltak

Krav til forkunnskap? 

 • Ingen.

Varighet?

 • Fra to timer.

Pris?

 • Etter avtale.

bottom of page