top of page

HMS kurs - Ledere

Lovpålagt HMS kurs for ledere - gjennomføres

i tråd med Arbeidstilsynets veiledning.

Hvem skal ha denne opplæringen?

 • Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.​

 • Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Målgruppe?

 • Arbeidsgiver, daglig leder og andre ledere. 
   

Kursets mål?

 • Gi deg som arbeidsgiver og leder nødvendig kunnskap om hvordan det skal arbeides med HMS i din virksomhet. 

 • Motivere deg og gi deg faglig tyngde i dette viktige arbeidet! 

Vårt mål?

 • Vi jobber hardt for at kurset ikke skal være "tørt og kjedelig", derfor bruker vi flere videoer og illustrasjoner.

 • Deltakernes erfaring i kombinasjon med vår erfaring er en verdifull ressurs, noe som fører til et livlig og lærerikt kurs! 

Kursinnhold?

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.

 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.

 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.

 • Kunnskap om:

  • Arbeidsgivers plikter.

  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.

  • Verneombudets funksjon og oppgaver.

  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.

  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

 • Risiko og risikovurdering

 • HMS og økonomi

 • HMS system (Internkontrollforskriften)

Krav til forkunnskap? 

 • Ingen.

Varighet?

 • 1 dag. 09.00-16.00

Pris?

 • Etter avtale.

 • Avtalt pris inkluderer kursmateriell, lunch og kursbevis som blir utstedt som dokumentasjon. 

bottom of page