top of page
Forretningskonferanser

HMS kurs for ledere

Dette kurset er lovpålagt og dekker myndighetene sine krav til at ledere må gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Kurs i arbeidsmiljø (40t)

Har du blitt verneombud, en tillitsvalgt eller skal du jobbe aktivt med HMS arbeid i din bedrift? Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø som er lovpålagt og dekker myndighetene sine krav til opplæring.

3.jpg
Studenter som tar eksamener

HMS kurs for lærlinger

Hvert år blir over tusen unge arbeidstakere alvorlig skadet på jobb i norsk arbeidsliv. Vårt mål er å bidra til færre alvorlige ulykker gjennom god opplæring. 

Kurs i risikovurdering

Risikovurdering er en del av livet vårt. Dette kurset vil hjelpe flere til å ta gode risikovurderinger og være risikobevisst.

Image by Scott Graham
bottom of page